Доступна ісламська література

Available Islamic Literature

Знання та основ Ісламу (для мусульман і немусульман), і фікха, і якихось специфічних питань немислимо без наявності якісних досліджень із цікавого предмету доступною читачеві мовою. Саме тому ми докладаємо чимало зусиль, щоб знаходити і переводити цікаві та актуальні праці зарубіжних дослідників, так і допомагати українським авторам видавати свої роботи.

Пожертвувати